Chocolaterie Van Parijs BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen contacteren. Daarnaast kan Chocolaterie Van Parijs BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de diensten die u heeft aangevraagd en om uw bezoek aan onze online diensten te laten evolueren en personaliseren.

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Chocolaterie Van Parijs BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@chocolaterievanparijs.be wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Chocolaterie Van Parijs BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te herzien. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in een geüpdatet beleid en gepubliceerd op deze pagina.